Бейсенбі, Мамыр 30, 2024

 

Ғылыми кітапхана жылына 300 атаулы қазақстандық және ресейлік, қазақ, орыс және шет тілдеріндегі мерзімді басылымдар жаздыртып отырады. Мерзімді басылымдар университеттің білім беру саласына қарай ғылыми-әдістемелік және педагогикалық, саяси-қоғамдық, көпшілік-танымдық және жалпыұлттық республикалық басылымдар болып бөлінеді. Мерзімді басылымдар оқытушы-профессорлар, магистранттар  мен студенттерге, жалпы оқырмандарға ғылыми кітапхананың кітап қорына және электрондық басылымдар қорына қосымша құрал ретінде ұсынылады. 

 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ғылыми кітапханасындағы 2018 жылғы алынған мерзімді басылымдар тізімі. 

Индекс

Басылымдар атауы

2018 жыл

 1

74135

 Ашық сабақ; Факультативті сабақтар-Открытый урок

1

 2

14191

 Sport (газета)

1

 3

75305

 Алаш

1

 4

75900

 Абай

1

 5

65403

 Адамзат және қоршаған орта (газета)

1

 6

74140

 Алматы ұстазы (журнал)

1

 7

75620

 Альпари

1

 8

65102

 Айқын  (газета)                                        

6

 9

65405

 Ақ босаға  (газета)                                        

1

 10

75797

 Ақ желкен

1

 11

65295

 Акбаян  (газета)                                                                                

 

 12

75736

 Ақиқат

1

 13

75617

 Алдаспан

1

 14

65503

 Алматы ақшамы  (газета)                                                                  

8

 15

74802

 Ақындар әлемі

1

 16

75382

 12-жылдық білім беру

1

 17

70117

 Альма матер

1

 18

74564

 Ана мен бала

1

 19

75988

 Алғашқы әскери дайындық; өмір қаупсіздігі

1

  20 

15367

 Ана тілі (газета)                                                                                

6

 21

32123

 Аргументы и факты (газета)                                                               

1

 22

74795

 Ағылшын тілін бастауышта

1

 23

15617

 Астана ақшамы  (газета)                                                                   

1

 24

65403

 Атамекен (газета)                 

1

 25

75975

 Атамекен-ай

1

 26

75959

 Ауыл мектебі

1

 27

74391

 Ағылшын тілі мектепте – Англ. язык в школе

1

 28

75357

 Аружан (каз)                                                                      

1

 29

75314

 Аружан(рус.)                                                               

1

  30 

74541

 Ағылшын тілін оқыту әдістемелігі: мектепте, колледжде және ЖОО-да

1

  31 

75391

 Әлем әдебиеті

1

 32

75668

 Азаматтық қорғау саласындағы ақпараттық әдістемелік материалдар

1

 33

75635

 Әділ Сот (Тураби)

1

 34

75636

 Әлем және Қазақстан географиясын оқыту мектепт,ЖОО-да

1

 35

74516

 Айқап

1

 36

75958

 Әдіскер мұғалім – Учитель методист

1

 37

74137

 Әлеуметтік педагогика  және өзін-өзі тану.Социальная педагогика и  Самопознание

1

 38

75913

 Бала би

1

 39

74550

 Бастауыш сынып: барлық пәндер бойынша әдістемелік

1

 40

75728

 Бала тәрбиесі

1

 41

75580

 Байтерек

1

 42

75610

 Балдырған

1

 43

75963

 Бастауыш білім

1

 44

75613

 Бастауыш мектеп

1

 45

74136

 Бастауыш сынып – Начальная школа

1

 46

75574

 Бастауыш сыныпта оқыту

1

 47

75628

 Бейнелеу өнері

1

 48

87319

 Библиография

1

  49 

70080

 Библиотека массовый

1

 50

74796

 Бастауыш мектепте информатика

1

  51 

70923

 Библиотековедение

1

 52

64479

 Болашақ жасар  (газета)

1

 53

74342

 Бастауыш сынып  әдістемесі

1

 54

74545

 Бастауыш сыныпта оқыту: математика, логика және информатика

1

 55

74350

 Білім көкжиегі

1

 56

75754

 Білім – Образование

1

 57

75488

 Білім кілті – Ключ к знаниям

1

 58

75515

 Биология в казахстанской школе

1

 59

75951

 Биология және салауаттылық негізі

1

 60

74051

 Биолог анықтамалығы

1

 61

70052

 Биология в школе

1

  62 

75388

 Бағдарлы мектеп және кәсіптік білім

1

 63

35882

 Бюллетень бухгалтера

1

 64

74556

 Балабақша: тәрбиелеу және оқыту – Детский сад: воспитание и  обучение

1

 65

74425

 Балабақша меңгерушісі және әдіскері                              

1

 66

75142

 Биология мен экологияны оқыту эдістемесі

1

 67

75636

 Биология, географияи экология: методика преподавание в  школе                     

1

 68

75153

 Бухгалтерия организаций получателей бюджетных средств (приказы,  инструкция, коментарий)

1

 69

75421

 Бала мен балабақша – Ребенок в детском саду

1

 70

75422 

 Бастауыш мектепте оқыту – Обучение в нач. Школе

1

 71

74099

 Білім технологиялары

1

 72

75341

 Биология и химия в школах Казахстана

1

 73

75136

 Вестник Академии педагогических наук

1

 74

74301

 Вестник образования                              

1

 75

75649 

 Вестник унив-та Кайнар

1

 76

65509

 Вечерний Алматы  (газета)                                    

3

 77

74548

 Воспитатель: в детском саду и в школе

1

 78

82950

 Вопросы образования

1

 79

75151

 Вопросы педагогики

1

 80

71235

 Вопросы психологии

1

 81

75358

 В мире образования

1

 82

75969

 Воспитание школьника

1

 83

75572

 Воспитательная работа в школе

1

 84

75507

 Воспитание в семье и школе

1

 85

65013

 Время  (газета)

1

 86

83201

 Высшая школа ХХІ века

1

 87

82522

 Высшее образование в России

1

 88

80790

 Высшее образование сегодня

1

 89

75866

 Вестник КазГУ. Серия биологическая

1

 90

75867

 Вестник КазГУ. Серия востоковедения

1

 91

75868

 Вестник КазГУ. Серия географическая

1

 92

75547

 Внеклассная работа в школе

1

  93 

75871

 Вестник КазГУ. Серия историческая

1

  94 

75872

 Вестник КазГУ. Серия математика, механика, информатика

1

 95

75874

 Вестник КазГУ. Серия педагогические науки

1

  96 

75875

 Вестник КазГУ. Серия политология, философия, культурология

1

 97

75876

 Вестник КазГУ. Серия  психологическая, социологическая

1

  98 

75878

 Вестник КазГУ. Серия филологическая

1

 99

75879

 Вестник казГУ. Серия химическая

1

 100

75880

 Вестник КазГУ. Серия экологическая

1

 101

50153

 Вестник ЗОЖ

1

 102

74998

 Вестник Евразийского нац. Университета серия экономическая

1

 103

75687

 Валеология. Салауатты өмір салты.

1

  104 

75424

 Вестник средней школы – Орта мектеп жаршысы

1

 105

75012

 Вестник НАН РК    

1

 106

74696

 Врач. Логопед и психолог: в школе и детском саду

1

 107

74558

 Внекласная работа в школах Казахстана

1

 108

19369

 Вузовский вестник

 

 109

75952

 География және табиғат

1

 110

75169

 География в школах и вузах

1

 111

74032

 География,биология,экология орта мектепте

1

 112

75264

 Гүлстан

1

 113

75606

 Дарын

1

 114

75659

 Дала

1

 115

74262

 Дәстур

1

 116

75657

 Дәрігер, логопед және психолог

1

 117

75672

 Денсаулық

1

 118

71238

 Дефектология

1

 119

74079

 Дефектология (Казахстан)

1

 120

73107

 Дошкольное воспитание

1

 121

25495

 Дошкольное образование в Казахстане

1

 122

74401

 Дошкольное воспитание  и обучение

1

 123

74208

 Дене тәрбиесінің жаршысы

1

 124

75215

 Достык – Дружба

1

 125

75889

 Евразия

1

 126

65392

 Егемен Қазақстан  (газета)          

10

 127

75759

 Жалпы тарих және құқықтану мектепте        

1

 128

25548

 Жалын

1

 129

65032

 Жас қазақ (газета)          

3

 130

15365

 Жас Алаш (газета)          

4

 131

74078

 Жантану мәселелері                  

1

 132

45469

 Жетіс (газета)          

4

 133

75685

 Жұлдыз

1

 134

74024

 Жұлдыздар отбасы

2

 135

74356

 Жұлдыздар отбасы. Аңыз адам

2

 136

74268

 Жұлдызбен сырласу

2

  137 

75793

 Жыл он екі ай

1

 138

75142

 Жалпы биология: мектепте оқыту –Общая биология преподавание в  школе

1

 139

75849

 Заң

1

 140

15921

 Заң газеті  (газета)          

2

 141

75860

 Заң және заман

1

 142

50153

 Вестник ЗОЖ  (газета)          

1

 143

38498

 Инновации

1

 144

80153

 Инновации в образовании

1

 145

73180

 Иностранные языки в школе с прилож.

1

 146

25977

 Иностранные языки в школе

1

 147

73176

 Информатика и образование

1

 148

75886

 Информатика негіздері

1

 149

75668

 Информационный сборник ЧС на каз.яз.

1

  150 

75669

 Информационный сборник ЧС на рус.яз.

1

 151

75334

 Игілік

1

 152

75890

 История Казахстана преподавание в школе

1

 153

75968

 История Казахстана преп. в школах и вузах

1

 154

75404

 История в Казахстанской школе –Тарих Қазақстан мектебінде

1

 155

74601

 Қазақ ұстазы

1

 156

74728

 Қансонар

1

 157

75492

 Кадры, труд, управление в орг.

1

 158

74422

 Қазақстан ұстазы ұлағаты

1

 159

75644

 Қазақстан тарихы әдістемелік

1

 160

74683

 Қазақстанның білім және ғылым әлемі

1

 161

74077

 Қызықты психология

1

 162

75566

 Қазақ және әлем әдебиеті

1

 163

75509

 Қазақ тілі мен әдебиеті қазақ, орыс сыныптарында

1

 164

75939

 Қазақстан кәсіпкері

1

 165

75644

 Қазақстан тарихы әдістемелік журнал

1

 166

15353

 Қазақ әдебиеті (газета)                                    

6

 167

75748

 Қазақ тарихы

1

 168

25746

 Қазақ тілі мен әдебиеті

1

 169

75891

 Қазақ өркениеті – Казахская цивилизация

1

 170

75697

 Казахский язык и литература в рус. Школе

1

 171

75406

 Казахский язык в Казахстанской школе – Қазақ тілі Қазақстан  мектебінде

1

 172

75304

 Қазақ тілі әдістеме

1

 173

80621

 Качество инновации

1

 174

75423

 Қазақ тілі мен әдебиеті орта мектепте

1

 175

75704

 Қазақстанның жер ресурстары

1

 176

65977

 Қазақстан  заман (газета)

3

 177

75735

 Қазақстан  әйелдері

1

 178

25737

 Қазақстан  мектебі

1

 179

15354

 Қазақстан  мұғалімі

1

 180

74005

 Қазіргі терминдердің жинағы

1

 181

75278

 Керуен

1

 182

74687

 Қазіргі қазақстан мектебі

1

 183

55356

 Казахстанская  правда  (газета)                         

10

 184

75914

 Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері

1

 185

75570

 Қазақ тілі: мектепте, колледжде және Жоо-да оқыту

1

 186

74339

 Қазіргі мектеп

1

 187

75569

 Кәсіптік мектеп

1

 188

74002

 Кітапханада библиографиялық жұмысты ұйымдастыру

1

 189

74330

 Кітап патшылығы

1

 190

31470

 Комсомольская правда  (газета)                                                   

1

 191

50176

 Комсомольская правда  (газета)

1

 192

74436

 Коррекционная педагогика; методика обучения и воспитания детей с  нарушением развития

1

 193

75289

 Қосымша білім және тәрбие

1

  194 

 

 Мектеп және ата-ана

1

 195

72222

 Лиза

1

 196

73227

 Литература в школе сприлож.

1

 197

15101

 Литер (газета)

3

 198

75405

 Литература в Казахстанской школе – Әдебиет Қазақстан мектебінде

1

 199

25225

 Мәдениет                                                                                 

2

 200

 75379 

 Мәдени мұра                                                                          

2

 201

75381

 Математика

1

 202

74540

 Математика, логика және информатиканы оқыту әдістемелігі

1

 203

25498

 Математика в Казахстанской школе

1

 204

70557

 Математика в школе

1

 205

75885

 Математика және физика

1

 206

32030

 Математика – первое сентября

1

 207

75565

 Музыка әлемінде

1

 208

15902

 Мегаполис  (газета)

1

 209

 75627 

 Мектепалды даярлық

1

 210

 25549 

 Мектептегі дене шынықтыру

1

 211

75960

 Мектептегі кітапхана

1

 212

75546

 Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар

1

 213

74402

 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

1

 214

75489

 Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыс. сценарийлері

1

 215

74690

 Мектеп – 45 минут

1

 216

75987

 Мектептегі технология

1

 217

75756

 Менеджмент в образовании

1

 218

80866

 Математика для школьников

1

 219

71600

 Мир библиографии

1

 220

80531

 Мир образования – Образования в мире

1

 221

24158

 Математика және логика

1

 222

25550

 Мұғалім

1

 223

75864

 Мұғалім және заң

1

 224

74419

 Мұғалім шеберханасы

1

 225

75312

 Мұқағали

1

 226

79675

 Музыка в школе

1

 227

74177

 Мұғалім және қоғам

1

 228

64420

 Мерейлі ұстаз  (газет)

1

 229

75795

 Мысль

1

 230

75489

 Мектептегі мерекелер

1

 231

74341

 Мектепке дейінге тәрбие

1

 232

75487

 Мектептегі психология

1

 233

74435

 Методика преподавания математики и информатики

1

 234

70651

 Народное образование

1

 235

74259

 Наука и образование Казахстана

2

 236

70647

 Научные и технические библиотеки

1

 237

74440

 Начальная школа

1

 238

75898

 Начальная школа Казахстана

1

 239

74557

 Начальная школа: воспитание и обучение бастауыш мектеп: тәрбие  және оқыту

1

 240

94919

 Наносистемы, наноматериалы

1

 241

75776

 Новости науки Казахстана

1

 242

 75253 

 Научный мир Казахстана

1

 243

74104

 Научная работа в школе

1

 244

 74767 

 Оқу инновациялық технологиялар

1

 245

24159

 Оқытуда мультимедияны пайдалану

1

 246

82395

 Образовательные технологии

1

 247

45470

 Огни Алатау  (газета)

1

 248

75980

 Өзін-өзі тану – Самопознание

1

 249

64370

 Өмир-ай (газета)

2

 250

74546

 Орыс тілі мен әдебиеті мектепте

1

 251

75745

 Отбасы және балабақша

1

 252

75621

 Отбасы және денсаулық

1

 253

42868

 Отдохни

1

 254

75944

 Открытая школа (Казахстан)

1

 255

74792

 Оқыту мен тәрбие ісі мектепке дейінгі

1

 256

75387

 Оқыту-тәрбиелеу технологиясы

1

 257

75642

 Отан тарихы

1

 258

74261

 Отбасым

1

 259

25763

 Парасат

1

 260

71671

 Педагогика    (Россия)

1

 261

75236

 Пайдалы кенестер

1

 262

75438

 Педагогика және өнер

1

 263

74343

 Педагогика және оқытушы психологиясы

1

 264

75144

 Педагогиқалық  кенес

1

 265

25403

 Психология в казахстанской школе

1

 266

74300

 Психологиялық білім және ғылым

1

 267

81152

 Пед. Диагностика

1

 268

82397

 Пед. Технологии

1

 269

80096

 Педагогическое образование и наука

1

 270

74312

 Педагог

1

 271

74253

 Педагогика и психология

1

  272 

74165

 Пожарный спасатель

1

 273

74805

 Практиқалық психология

1

 274

74435

 Преподавания математики, логики и информатики: в школе

1

 275

75573

 Преподавание в начальных классах

1

 276

65001

 Президент және халық  (газета)

3

 277

75151

 Педагогика мәселелері

1

 278

70700

 Порошковая металлургия

1

 279

74300

 Психологическая наука и образование

1

 280

81929

 Психология в вузе

1

 281

65222

 Республика ұстаздары  (газета)

1

 282

77517

 Руководитель дошкольной организации

1

 283

46313

 Ректор вуза

1

 284

75157

 Русский язык в школах и вузах

1

 285

81234

 Русский язык в школе

1

 286

75497

 Русский язык в Казахстанской школе

1

 287

74519

 Справочник музыкального руководителя

1

 288

74695

 Социальный педагог и самопознание

1

 289

74286

 Самопознание

1

 290

75861

 Саясат

1

 291

74133

 Справочник классного руководителя

1

 292

74405

 Справочник руководителя дошкольной организации

1

 293

75384

 Справочник руководителя образоват. учреждения

1

 294

75895

 Современное образование

1

 295

74373

 Современное образование в школе, колледже и Вузе

1

 296

75184

 Соқпақ –Тропинка

1

 297

82424

 СОТИС – социальные технологии, исследования

1

  298 

81416

 Социальная педагогика

1

  299 

65221

 Современный учитель республики ( газета)

1

 300

74693

 Современная школа Казахстана

1

 301

75992

 Средняя школа Казахстана

1

 302

74102

 Специальное образование в Казахстане

1

 303

75516

 Справочник кадровика

1

  304 

47691

 Стандарты и мониторинг в образовании

1

 305

74393

 Социальная работа-социальные услуги

1

  306 

75765

 Сынып жетекшісі

1

  307 

25965

 Сыныптағы тәрбие

1

 308

74492

 Сырласу

1

  309 

74519

 Музыкалық жетекшінің анықтамалығы

1

 310

74437

 Тәрбиеші; балабақшада, мектепте

1

 311

74041

 Тіл

1

 312

74442

 Тіл және әдебиет

1

 313

74257

 Тілашар.Логопед

1

 314

25688

 Таң шолпан

1

 315

75604

 Творческая педагогика

1

 316

74417

 Тәрбиелік іс-шаралар:мектепте және мектепке дейінгі мекемелерде

1

 317

74134

 Технология в Казахстанской школе

1

 318

74788

 Тәрбие және білім

1

 319

65413

 Түркістан    (газета)                                                                        

3

 320

75571

 Тәрбие жұмысы мектепте

1

 321

75938

 Тәрбие құралы

1

 322

74417

 Тәрбиелік іс-шаралар

1

 323

75443

 Тәрбие сағаты – Классный час

1

 324

24114

 Үркер

1

 325

75271

 Үкілім-ай

1

 326

75821

 Ұлағат

1

 327

74708

 Ұлт ұстазы  (газета)

1

 328

75317

 Ұстаз шығармашылығы-Творчество педагога

1

 329

74479

 Ұлт болмысы

1

 330

74708

 Ұлттық тәрбие

1

 331

65406

 Учитель Казахстана (газета)

1

 332

65221

 Учитель Республики (газета)

1

 333

 75285 

 Физика

1

 334

75238

 Физмат

1

 335

 71241 

 Физика в школе

1

 336

75496

 Физика қазақ мектебінде – Физика в Казахстанской школе

1

 337

75731

 Физика және астрономия

1

 338

25490

 Физкультура в школе

1

 339

74584

 Физкультура и спорт

1

 340

74764

 Филолог ұстанымы

1

 341

74050

 Химик анықтамалығы

1

 342

75950

 Химия мектепте

1

 343

75116

 Химия в Казахстанской школе

1

 345

71243

 Химия в школе

1

 346

75241

 Химический журнал Казахстана

1

 347

64377

 Халық сөзі  (газета)

2

 348

25964

 ХХІ ғасыр мектебі

1

 349

75645

 Шағын мектеп

1

 350

75164

 Шетел тілін оқыту әдістемесі

1

 351

65404

 Экологический курьер

1

 352

75156

 Экологическое образование в Казахстане

1

 353

75567

 Экономика негіздері

1

 354

65364

 Экспресс К  (газета0

1

 355

24151

 Экономика

1

 356

15928

 Юридическая газета   (газета)

2

 

Жаңа кітаптар

<< < Наурыз 2015 > >>
Дс Сс Ср Бс Жм Сб Жс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Кітапхана мекен жайы: Алматы қаласы, Әйтеке би қөшесі 99.

Байланыс телефондар: 8 (727) 233 19 25, 233 18 50

факс: 8 (727) 233 19 25

Рейт<span id=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." />
Рейт<span id=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." />